De Gouden Pin voor DTS

Een feestelijk moment! Op woensdagavond 3 oktober werden de Gouden Pinnen uitgereikt aan de bedenkers van de 10 meest gewaardeerde ideeën voor Schiedams midden. De ideeën zijn opgehaald tijdens de Verkenning Schiedams midden die de gemeente in 2017 startte. In totaal zijn er ruim 80 ideeën ingebracht door Schiedammers. Alle bijdragen zijn gebundeld in een inspiratiedocument, dat op deze avond aan burgemeester Lamers werd overhandigd. De digitale versie van het document vindt u op https://www.schiedam.nl/a-tot-z/pin-je-plek.

DTS krijgt de Gouden Pin
Schiedam was op zoek naar plekken met potentie in het midden van de stad. Plekken waar we beter, slimmer en gezonder kunnen wonen, recreëren, sporten, werken en leren in de toekomst. Wil je wonen in een ‘tiny house’ in het Beatrixpark, van het hele gebied een groene fietsroute maken, of interactieve prullenbakken plaatsen in je straat om zwerfafval tegen te gaan? De ontdekkers van de plekken met de meeste potentie krijgen een gouden pin uitgereikt op het stadhuis!

Natuurlijk lieten de vrijwilligers van DTS deze kans niet voorbij gaan. Want we weten allemaal dat DTS er qua ruimte niet echt op voor uit isgegaan. Nu de kans om hier toch verandering in te krijgen?

Zie hier de video over de bekendmaking en uitreiking van de Gouden Pinnen in Schiedam: